Studenckie Koło Naukowe "SIGNALIS"
 Aktualności 
 O nas 
 Działalność 
 Kontakt 
Jesteśmy Studenckim Kołem Naukowym z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, działającym przy Katedrze Inżynierii Ruchu i Systemów Transportowych. Naszymi zainteresowaniami są: bezpieczeństwo ruchu drogowego, pomiary warunków ruchu, budowa systemów transportowych.
Naszymi opiekunami są: dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński prof. PŚ oraz dr inż. Marcin Staniek.
 
Przeprowadzamy badania z użyciem sprzętu takiego jak: radarowe mierniki prędkości, kółko pomiarowe, GPS loggery HOLUX M-241.  
 
Bierzemy czynny udział w konferencjach naukowych związanych głównie z tematyką Inżynierii Lądowej oraz ogólną tematyką Transportu.  
 
Cechuje Nas: poczucie humoru, pozytywne podejście do życia, ciekawość świata, chęć rozwijania swoich umiejętności oraz pogłębianie wiedzy.