Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


W ramach działalności SKN Signalis studenci mają możliwość odwiedzić : 
- Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach 
- Centrum Sterowania Tunelem w Katowicach 
- Centrum Sterowania PKP PLK w Żywcu 
 
Również jest możliwość udziału w Targach Branżowych, na które wstęp mamy bezpłatny. 
 
26 maja wzięliśmy udział w Targach Transportu Publicznego w ExpoSilesi w Sosnowcu.  
Uczestniczyli w debacie nt. „Centra Przesiadkowe” i „Gazomobilność i Elektromobilność”.  
Wystąpili z : 
- Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
- Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice,
- PKM Sosnowiec, 
- Tramwajów Śląskich  
- PKM Tychy.
Członkowie SKN SIGNALIS odwiedzili stanowiska : 
- Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, 
- Komendy Miejskiej w Sosnowcu, 
- PKM Sosnowiec, 
- KZK GOP, 
- Autobusy TEST, 
- Autosan.